Eerlijk

Onze democratie wordt uitgehold en verliest aan kracht. Nog slechts enkele duizenden bepalen ons nationale beleid en bestuur. Als je op de juiste plek zit en en je weet van wanten, dan koop je trouwens de door jou gewenste wet of beleid. Dat is goedkoper dan belangenverstrengeling met machthebbers en omkopen van ambtenaren of politici.

We weten inmiddels dat corruptie niet alleen maar iets is van Zuid-Italië of Centraal-Europa. Het is onder ons, overal kruipt de publieke macht naar het private gewin. Zelfverrijking ten koste van de bestuurden. Uiteindelijk betalen alle belastingbetalers en consumenten voor de extra kosten van corruptie.

Helaas, vriendendiensten worden gezien als goed beleid. Ook als je mislukt als bestuurder maar je verkeert met machtige vrienden, dan schuif je gemakkelijk door naar de volgende zetel. Geen wonder dat de echt bekwamen zich niet meer in willen laten met het openbaar bestuur, terwijl Nederland iedereen nodig heeft, met name mensen met een goede opleiding, levenservaring, met bereikte resultaten in de maatschappij waar je trots op kunt zijn.

De werkelijkheid is helaas anders. Velen keren zich af, hoewel ze beseffen dat de zaak op z’n beloop laten onmogelijk het goede antwoord kan zijn.

Zie ook www.corruptie.org

Ga naar en wordt wijzer:

http://www.passievoorpubliekeverantwoording.nl/content/niemand-verplicht-de-klok-te-luiden