VRIEND

Stuur een e-mail aan info@ikkiesvooreerlijk.eu als u vermeld wilt worden als vriend op deze website. Geef (academische) titel(s), voornaam en achternaam, woonplaats, functie(s) en/of motivatie(s) om ingeschreven te worden op deze vriendenlijst. Dank.

——————————————————

VRIEND
(alfabetisch op achternaam)

Ing. Dick van Aalten, architect, voorzitter Seniorenraad Arnhem.

Mr. Rijn van Baal, Bergen (NH), notaris-estate planner, in 1990-91 nationaal voorzitter van de Nederlandsche Tafelronde, Motivatie: ‘een band met mensen, echte netwerker die zich beschikbaar stelt voor één Europees belang’.

Mw. ir. J.J. Beernink, Geldrop, studentendecaan HBO-instelling. Ik vind de EP-lijst ” ikkiesvooreerlijk.eu ” een geweldig initiatief. U mag mijn naam als vriend vermelden op uw website.

Prof. Dr. G. Gustaaf van Beers, Taradeau 83460 Var, France, Professor of Economics, University of Guelph, Ontario, Canada.

Paul van Beers, Amsterdam, Motivatie? “Eerlijk duurt het langst” en daarmee is alles wel gezegd!

Ir. Marten Bierman, (Amsterdam), oud senator, oud-wethouder, (duo-)raadslid, interuniversitair onderzoeker ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, http://www.red-amsterdam.nl/

Dr. Jabik van der Bij,  Twellegea, Voormalig voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool.

Gé Blankendaal, Nijmegen, voormalig Nederlands afgevaardigde in de EOTA (European Organization for Technical Approvals); oprichter van de Brusselse vertegenwoordiging daarvan; voormalig Nederlands Benelux vertegenwoordiger voor de bouw in de ruimste zin des woords.

Mr. Renze Blokland,  Nijmegen, voormalig partner Ernst & Young, Arthur Andersen, adviseur verkenningsprojecten Innovatieplatform en brancheorganisaties. Belangenbehartiger van de technologische industrie in Nederland, adviseur in publieke en private financiering.

Leo Broers, Helmond, ondernemer, CEO Coresy BV, organisator van “open vizier ontmoetingen”, Grondlegger van Vrije Politiek, voorzitter Platform Vrije Politiek en Denktank-Lokaal. ‘Een modern en duurzaam Europa bouwen we zelf. Met elkaar voor elkaar.’ www.vrijepolitiek.nl.

Henry Coffi, geboren te Bonaire, woonplaats Aruba, ingenieur, voormalig general manager van de LAGO raffinaderij op Aruba, voorzitter van diverse stichtingen met een sociale doelstelling.

Prof. dr. Wim Couwenberg, emeritus, Rotterdam, directeur-hoofdredacteur van Civis Mundi, tot eind vorige eeuw hoogleraar Staats -  en Bestuursrecht aan de EUR.

Ofir Drori, Israeli writer and activist based in Central Africa. Lives in Yaoundé, Cameroon. Founder of LAGA – the Last Great Ape Organisation, an enforcement Non-Governmental Organization that fights corruption in order to bring about the arrests and prosecutions of major wildlife criminals dealing in endangered animal species. Director LAGA, Anti Corruption Organisation and EAGLE Network. Motivation – The fight against corruption is a global one and the EU effects our fight against corruption in Africa, URL www.laga-enforcement.org; www.kick-corruption.org; www.APT-AID.org

Prof. em. Petrus van Duyne, onderzoeker naar corruptie, zie www.Petrusvanduyne.nl, ‘werkt nu in Bulgarije en Kosovo, kijkend over de EU schutting’. Zie ook www.cross-border-crime.net.

Dr. Alberto Forchielli, voormalig fellow Harvard Business School en partner MacGroup; initiatiefnemer van Cleantech, een initiatief in hernieuwbare energie; oprichter van Osservatorio Asia, een onderzoekscentrum dat zich richt op Azië. Hij leidde de privatisering van Italiaanse overheidsbedrijven.  voorts was hij namens de EU (periode Prodi) afgezant bij de Wereldbank in Washington en de Europese Investeringsbank te Luxemburg. Thans is hij CEO van Mandarin Capital, een financiële groep die zich bezig houdt met Chinese investeringen in Europese ondernemingen, en schrijft hij over Azië in de wereldpers. http://www.albertoforchielli.com/about/

Prof. Dr. A.J.M. van der Geest, em. hoogleraar Psychologie  aan de Ruhruniversität Bochum, em. Hgl. Taalbeheersing alsmede toegepaste taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Drs. Paul J.Gerbrands, Valkenswaard, Voorzitter Stichting De Club van Tien Miljoen, ‘duurzaamheid en negen miljard mensen op aarde gaan niet samen’. ‘Voor Nederland is het beter terug te gaan naar tien miljoen inwoners’. http://www.overpopulationawareness.org/netherlands/nl/over-ons/de-stichting.html?rid=3

Mr. Th.M.M.Gerritsen, Beek – Ubbergen, voormalig partner Tax Deloitte, voormalig CEO German Desk Deloitte Touche Tohmatsu, thans zelfstandig financeel- en belastingadviseur; lid van de supervisory board van de Partnership Foundation (India / Nederland).

Prof. Dr. Cees J. Hamelink, Athena hoogleraar voor Globalisering en mensenrechten m.b.t. internationale gezondheidsvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam. Emeritus hoogleraar Communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam.

Drs. Carel de Haseth, oud gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, Curaçao. Geloof in een menselijker en transparanter Europa.

Prof. Dr. Arnold Heertje, Naarden, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, in de Staathuishoudkunde, tevens in de Geschiedenis van de economische wetenschap.

Armand Hessels, Aruba, schrijver  van boeken over deugdelijkheid van bestuur op Aruba, o.a. Goed Bestuur en Politiek Paradijs’ (2011). Citaat uit boekbespreking op internet: ’Aan de hand van bekende cases, zoals het debacle rond de pensioenen, AZV, de vuilstort en de overbruggingstoelage voor ministers en Statenleden zet hij een beeld neer van zelfverrijking, gebrek aan beleid en moedwillig gebrek aan controle, zoals het stelselmatig laten ontbreken van jaarcijfers.’

Dr. Pieter van der Hoeven (Heemstede). Docent economie en onderzoeker lectoraat Governance, Finance & Accountancy
Hogeschool Inholland. EP-kandidaat voor de PvdA.

Ludmila Horakova, Prague – Czech Republic, currently a free-lance educator and translator.

Dr. Roefie Hueting, Den Haag, econoom, bekend van ‘anders’ meten van economische groei, concept: milieu-Duurzaam Nationaal Inkomen (mDNI). Ook jazzpianist. http://www.sni-hueting.info/NL/index.html

Jan Juffermans (Boxtel), v/h De Kleine Aarde en actief in diverse NGO’s.

Ing. Kevin de Cuba, MSc., Senior Energy and Sustainable Development Specialist Washington, DC USA.

Mw Ir H.J. Kijne-Knop, M.Sc, Deventer, gepensioneerd, “Almaar groei nastreven  op een planeet met beperkte bronnen is onzinnig geworden.” (Jigme Thinley, premier van Bhutan).

Drs. Martin Kleintunte, Rotterdam, Croon Duurzaam – Croon Elektrotechniek, directeur Stichting Informatiecentrum Duurzame Energie Technieken (IDET), Partime docent Hogeschool Utrecht en Amsterdam, http://www.renewableenergyworld.com

Mr. Henk Koller, Noordwijk, Belastingadviseur, partner – director bij Deloitte Amsterdam. Bestuurslid van de CFE (Confederation Fiscale Européenne) te Brussel. Voormalig voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Voorheen kandidaat notaris en belastinginspecteur.

Dr. Armando Lampe, lid van het Parlement van Aruba (2005-2009), http://www.linkedin.com/pub/armando-lampe/27/136/590

Nuris Maria Lampe, geboren te Aruba, dermatologe werkzaam op Aruba sinds 1999, Voorzitter van Vereniging Medisch specialisten Aruba sinds 2006, actief waarnemend voorzitter van kunst-instituut “Atelier ‘ 89 “sinds 2012.

Drs. Niels Leenders, Nijmegen, Managing Director 360°; Duurzaamheid betekent eerlijkheid ten opzichte van toekomstige generaties.

Walter Lennertz, Geleen, Voormalig fractievoorzitter en wethouder namens de Stadspartij in Sittard-Geleen.

Dr. Albert Leppers, Melick (Limburg); fractievoorzitter USP – Universele Senioren Partij; CEO at IMCO, Interimmanagement & Consultancy for profit non-profit organisations, http://www.usplimburg.nl

br. Gerard Mathijsen osb, Egmond, abt adelbertabdij: ‘de inspirerende apostolische constitutie van paus Franciscus Evangelii Gaudium motiveert activiteiten in dienst van een eerlijke politiek, en het streven over eigen grenzen heen te kijken naar een groter verband. Dat zal Europa ook moeten doen, om na eeuwen van ongelijkheid te komen tot een tijdperk waarin volkeren en talen op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit proberen de wereld meer leefbaar te doen zijn.’

Drs Peter van de Mosselaar, oud-belastingadviseur en ex-gedeputeerde van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Drs. Willem Noë, Brussel, macro-econoom. Ik werk al ruim 20 jaar bij de EU op gebied van EU-uitbreiding en globalisering, en geloof sterk in de positieve transformatieve kracht van Europa door de noodzaak tot samenwerking. In mijn werk voor EU pre-accession countries zie ik dagelijks de economische, politieke en sociale kosten van corruptie.

Dr Angela L. Ofori-Atta, Accra, Ghana, Senior Lecturer and Clinical Psychologist, ‘A corruption free society builds wealth for all very quickly, and so I support this campaign’.

Drs Pieter A. Parmentier, Deventer, Chairman ENF Foundation, http://www.rdo.nu/, http://www.rdo.nu/enf-foundation

Drs Lourens J.Posthumus, Wolvega. Filosofisch Consulent/Denkadviseur, voormalig raadslid GroenLinks, voormalig lid
provinciaal bestuur D’66, oud krijgsmachtpredikant.

James E. Purvis, Almere, voormalig Directeur Dienst Kunstzaken/Cultuur Gemeente Almere: “Corruptie leidt zelden tot het delen van persoonlijk financieel gewin onder behoeftigen, maar veeleer tot egoisme van Rijken in het streven naar als maar Rijker”. Een wat (inmiddels) gematigd Links-Liberaal, geen D’66 er !

Antonia Raileanu, Romanian, resident in Enschede, Master thesis forthcoming,  MSc European Studies student. Intern at StudyPortals B.V.

Ralph Russ (Mr of Science)  Tilburg, voormalig fractievoorzitter en wethouder te Oisterwijk en diverse andere bestuursfuncties in openbare lichamen. Initiatiefnemer discussie binnen de PvdA  en mede schrijver (1989) over ethische en politieke afwegingen inzake biotechnologieën. Gekandideerd door PvdA voor Europees Parlement in 1988. Mede oprichter Oisterwijkse Milieu Vereniging  ca. 1976.

Professor dr Nico Schulte Nordholt, Twente Centrum voor studies in Technologie en Duurzame Ontwikkeling, http://www.utwente.nl/mb/cstm/nl/

Sir Dave Wilhelm Siebrecht, Koudekerke, voorzitter OPAZ(eeland), lijsttrekker Vlissingen, http://opaz-partij.nl

Ad kardinaal Simonis, Voorhout, ’Ik ben voor een Europa met eigen identiteit die voor een groot deel geworteld is in het christelijk geloof.’

Tah Eric Kaba, BA Philosophy, Director Action for Citizen and Community Development (ACCOD), Head of the Media and External Relations Department – LAGA. Motivation: ’Fighting corruption is first and foremost fighting for an equitable, transparent and just society which is the backbone of a sound democracy, something we miss so much on the African continent. Justice and equity are values that anyone, anywhere in the world should be able to enjoy and this works well in transparent, accountable and equitable society which is very much absent in Africa. The united Europe should be shiningly leading on these values for the rest to follow. If Europe falters, we falter and humanity falters.  Website: www.laga-enforcement.org,                 www.accod.org

Dr. Marius Talla, Yaoundé, Kameroen, Chef de Cabinet Oryx consultants, expert in governance (bestuur) en bestrijding van corruptie.

Mr. Sander Tideman, social entrepreneur en auteur op de intersectie van duurzaamheid, business en leiderschap. Schrijver van boeken, o.m. over verantwoord bankieren. Hij onderzoekt en doceert aan Nijenrode Business University en aan de RSM Erasmus Universiteit te Rotterdam. Eerder in zijn loopbaan was hij o.a. directeur van ABN AMRO in China.

Charalambos Vlachoutsicos, Athene, business manager en entrepreneur gedurende dertig jaar. Auteur o.a. in de Harvard Business Review, docent aan Harvard van 1985 tot  1992, en thans, in de tachtig, Adjunct Professor at Athens University of Economics and Business in Greece, gastdocent aan universiteiten in verscheidene landen. Hij speelde een cruciale rol bij de
toetreding van Griekenland tot de Europese Unie. Hij schrijft regelmatig blogs inzake Russisch / Internationale verhoudingen. Special Advisor at the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP).

Ing. A.J.G. (Fons) Zinken. Bijna 11 jaar lid van Provinciale Staten van Limburg namens Partij Nieuw Limburg (PNL), Oprichter Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) en ex voorzitter Wetenschappelijke Instituut van de OSF.

Tjomme van Zwet, sociaal werker met een groen hart. Compliment voor het opbouwende karakter van de partij. Want ergens tegen zijn helpt niet. De focus leggen op wat je dan wel wil geeft de ruimte om werkelijk stappen te zetten.