Bierman, M. (Marten)

Beknopt cv van ir. Marten Bierman (1939, Amsterdam)

Opleiding: Het Baarns Lyceum HBS-B, militaire dienst, studie Architectuur en stedenbouw TU-Delft.
werkzaam als: zelfstandig raadgevend ingenieur.

Was ondermeer werkzaam bij: Werkgroep 2000 te Amersfoort (toekomstonderzoek), Universiteit van Amsterdam afdeling bestuurskunde (onderzoek toekomstige bouwopgave), Stichting PLAN (hoofdredacteur vaktijdschrift PLAN), Interuniversitair instituut voor maatschappijwetenschappen (1975-2001) als interuniversitair onderzoekscoordinator planologie, stedenbouw, volkshuisvesting verkeer en vervoer);  vertegenwoordigde als senator de samenwerkende provinciale partijen (OSF) in de Eerste Kamer (1995- 2003), directeur eigen raadgevend ingenieursbureau,  wethouder Zandvoort voor de locale ouderenpartij OPZ (2006-2010), informateur collegevorming Dordrecht (2010).

Tijdens zijn studie werkzaam als beeldend kunstenaar (graficus, overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum), ontwerpprijzen architectuur; regisseur van Waterweg? (natuurfilm van het jaar 1979); ontwerper van de trein van de toekomst in opdracht van NS (1989) tgv 150 jarig jubileum (Toekomst op het spoor).

Bracht als voorzitter van de IJsselmeervereniging (2000-2010) vijf milieuorganisaties samen in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (met Landschap Noord-Holland, It fryske Gea, Het Flevolandschap en de Waddenvereniging) en was daarvan voorzitter (2005 -2007).

Schreef meer dan 70 boeken en rapporten en een veelvoud aan vaktijdschrift- en krantenartikelen over de gebouwde omgeving, planologie, bevolkingsontwikkeling, verkeer en vervoer en milieu.

Momenteel vice -voorzitter en oud-duo-raadslid van de locale partij Red Amsterdam.

Predicaat “Dasvriendelijk” (Stichting Das & Boom) voor heldere planologische visie en pleidooi zuinig ruimtegebruik; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor jarenlange inzet voor natuurbehoud, in het bijzonder van het IJsselmeer.

marten bierman <martenbierman1939@gmail.com>