Gerbrands, P.J. (Paul)

Paul Gerbrands is historicus en als zodanig docent geschiedenis. Vanuit de Randstad vluchtte hij voor de drukte die hem nu in Brabant heeft ingehaald. Hij richtte in 1994 de stichting de Club van tien miljoen op om onder de aandacht te brengen dat overbevolking niet alleen een probleem is van de derde wereld, maar juist van het rijke Europa en de Verenigde Staten. Er zijn volgens hem niet alleen maar rechtse argumenten, maar ook voldoende linkse legitieme argumenten die het mogelijk moeten maken de problematiek van de overbevolking op een evenwichtige wijze bespreekbaar te maken.

Nederland pleegt zelfs met tien miljoen inwoners nog te veel een aanslag op het milieu en misbruikt de aarde op een schandalige wijze door de onvoorstelbare groei van de bevolking in de wereld en in Nederland, de onverantwoorde, overhaaste invoering van de multiculturele samenleving, de onredelijke angst voor de gevolgen van de vergrijzing, de onbeperkt groeiende welvaart en de problemen rond het verschijnsel immigratie. Hij voorziet dat ons land straks twee keer zo vol is als nu. Hij doet een aanval op het taboe van de overbevolking en spaart de politici niet. Zij worden neergezet als opportunisten die hun ogen sluiten voor de gevolgen van hun eigen kortzichtigheid. Er is nog hoop op een verenigde naties van drie miljard wereldburgers.

Lees ook zijn ‘Mijn land van veel en vol, meer mens met minder mensen‘ ISBN 90 5573 413 6

http://www.overpopulationawareness.org/netherlands/nl/home.html