van de Mosselaar, P.A.G.M. (Peter)

van de Mosselaar, P.A.G.M. (Peter), 1954, Verkort CV

Motivatie: door mijn naam op de lijst  ikkiesvooreerlijk.eu te laten vermelden, wil ik me achter de doelstellingen scharen en binnen het Europese Parlement Caribisch Nederland vertegenwoordigd laten zijn.

Gymnasiast uit Breda, kandidaats rechten in Tilburg, fiscaal recht in Leiden, Bedrijfskunde in Delft. Begonnen als adjunct-inspecteur van ’s Rijks Belastingen (inkomstenbelasting) tot 1981 en geëindigd op het ministerie van Financiën als hoofdadministrateur/waarnemend bureauhoofd WIR. Daarna in bedrijfsleven (supermarkten), als belasting-adviseur in Noord-Brabant en in België, en oprichter van een importbedrijf (China). Vanaf 2008 werkzaam op Bonaire, tevens gedeputeerde bedrijfsvoering en ondersteuning in het Openbaar Lichaam Bonaire gedurende april en mei 2011 voor de Partido pro Hustitia&Union.

Lid van NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) van 1988 tot 1997 en van 2001 tot 2007, en van de VFOS (Vereniging van Fusie- en Overname Specialisten) in de jaren 1998, 1999 en 2000. Deze lidmaatschappen sluiten elkaar uit.

Nevenactiviteiten, hobby’s  

als procuratiehouder (voormalig directeur) van Beheer- en Exploitatiemaatschappij Bos en Heide, een holding gevestigd in ’s-Hertogenbosch in Nederland, houd ik me onder meer bezig met participaties in bedrijven zoals Tumbolino BV, een recent opgericht, internationaal opererend bedrijf, dat educatieve eet-bordjes (tumblins) voor kinderen produceert en in Nederland is gevestigd.

Sinds mijn jeugdjaren besteed ik ook heel veel tijd aan (het verzamelen van met name moderne) kunst en met veel plezier ben ik in 1997, 1998 en 1999 lid van de jury voor de Beste Ondernemers Visietrofee in Breda geweest (waarvan de laatste twee jaren als voorzitter). Bovendien ben ik diverse malen als mediator in geschillen ingeschakeld.

Eind 2007 ben ik naar Bonaire verhuisd (waar ik al sinds 1999 een appartement heb). Graag wil ik proberen op dit eiland een museum voor moderne kunst te verwezenlijken met als thema: Multiplying is Art (of de Kunst van het Vermenigvuldigen). Daarnaast wil ik helpen te bewerkstelligen, dat er een museum komt voor de in 2012 overleden kunstenaar, Winfred Dania, die zich, geboren op Aruba, een Bonairiaan noemde.

petervandemosselaar@telbonet.an   ;   @peterBonaire