Solidair

Kiezen voor eerlijk, Europa en onze aarde kan niet alleen maar kiezen voor het bestuurlijke Europa zijn. Wij willen nieuwe Europese bestuurlijke vormen en ontwikkelingen vinden voor het aanpakken van de problemen die op ons afkomen en die landsgrenzen overschrijdend zijn. Vandaar dat corruptie en integriteit, de bevolkingsproblematiek, milieu en armoede, (en dus solidariteit met de armen en de zwakken) even belangrijk zijn.

Mensenrechten
Wij willen dat de fundamentele rechten van alle mensen gewaarborgd worden.
De internationale afspraken voor de bescherming van de waardigheid, gelijkheid en vrijheid van al onze medemensen (met of zonder papieren) moeten onverminderd prioriteit hebben in de Europese politiek.

Macht wint het steeds meer van onmacht (corruptie). Onwettige geldstromen, bediend door onze banken, maken ons rijk en bevorderen armoede elders. De afstand in geld, gemeten tussen de rijksten en de armsten op aarde, en in Nederland, neemt steeds meer toe. De zo genoemde ‘voetafdruk’ van de rijkeren is aanzienlijk groter dan die van de armeren en daarmee schadelijker voor de aarde. Dat is geen solidariteit.

Armen zijn ook zwakker in het afdwingen van voor hen goed beleid. Wij willen met hen solidair zijn.