LIJST 17: [ IKKIESVOOREERLIJK.EU ]

Eerlijk, Europa, Duurzaam, Solidair

‘Ik kies voor eerlijk’ onofficiële winnaar op Bonaire

23 mei 2014 (uit Caribisch Nieuws)

KRALENDIJK – Op Bonaire is slechts twaalf procent van de stemgerechtigden gaan stemmen. Onofficieel is al bekend dat de lijst ‘Ik Kies voor Eerlijk’ de meeste stemmen heeft gekregen.

KRALENDIJK – Bonairianen komen ’s ochtends mondjesmaat het stemlokaal bij Jeugdhuis Jong Bonaire binnenlopen om hun stem uit te brengen voor de Europese Verkiezingen. Niet alleen in Nederland, maar ook op Bonaire is het lastig om mensen enthousiast te krijgen voor Europa.

Op Bonaire kunnen 11.229 personen hun stem uitbrengen op de kandidaten voor het Europees parlement. Tot twaalf uur ’s middags hebben ruim 250 personen hun stem uitgebracht in één van de drie stembureaus op het eiland.

Stemwijzers
De stemmers zijn het met elkaar eens: “Het is belangrijk om gebruik te maken van je stemrecht”. De meesten hebben zich voorbereid door informatie in te winnen of door stemwijzers in te vullen.
Het Europees parlement kan wel degelijk iets betekenen voor Bonaire, vindt historicus Arthur Sealy. De BES-eilanden kunnen gebruik maken van fondsen en subsidies. Vooral op het gebied van de economische ontwikkeling, industrie, landbouw en onderwijs kunnen de eilandbewoners hun voordeel halen.

Ouwehoeren
Sealy: “Daar in de commissies over mensenrechten, landbouw en rechtspraak kunnen we onze zaken aankaarten. Hier wordt alleen maar geouwehoerd en wordt geen moer gedaan. Dat moet veranderen.”
Peter van de Mosselaar van de nieuwe lijst ‘Ik Kies voor Eerlijk’ is desondanks de lage opkomst verheugd. “Toen ik met de campagne begon, had ik het gevoel dat niemand ging stemmen. Ik heb de indruk dat toch een groep is gemotiveerd.”

Door Belkis Osepa


 


Lees het transcript mee terwijl u dit filmfragment bekijkt, of bekijk andere filmfragmenten.
Lees onze standpunten terug in het Verkiezingsprogramma 2014-2019 van ikkiesvooreerlijk.eu

BREKEND: Corruptie bij Nationale Politie, bevochten door Michel van Hulten.
TV-Interview bij Omroep Flevoland. Zie en hoor vooral over machtsmisbruik door een Commissaris van Politie en vermoedelijke document-vervalsing bij NFI. Het onderzoeksrapport ligt al sinds voorjaar 2013 bij de Rijksrecherche en ook Korpschef Nationale Politie Bouman geeft een jaar later nog altijd geen antwoord. Wat moet je dan nog als gewone burger? Ik kies voor eerlijk!
Bron: http://www.omroepflevoland.nl/kijken/over-flevoland-gesproken/18-05-2014/09-22


Wij willen dat politieke publieke macht niet meer gebruikt wordt voor particulier profijt. Daarom staat voor ons hoog op onze agenda in Brussel de strijd tégen corruptie en vόόr integriteit, in besturen en bedrijven, ‘eerlijkheid’ als grondslag voor al ons politieke, economische, ecologische en sociale handelen

Wij willen samen met elkaar als Nederlanders, onze Europese Parlementariërs kiezen, als onze vertegenwoordigers die inzien en ernaar handelen dat wij met alle andere Europeanen feitelijk één Europese natie vormen zonder binnengrenzen, met één paspoort en één munt. Wij zien ‘Brussel’ als onze beste bescherming in een wereld van politieke en economische grootmachten (landen en multinationals) waarin de grootsten een klein land als Nederland nauwelijks of niet zien staan

Wij willen samen met alle Nederlanders bereiken dat ook voor onze kindskinderen er nog goed te leven valt op onze aarde (zie ons programma hierna op deze site) en dat we daarvoor onze kracht als Europa inzetten in samenwerking met andere groten op aarde. Het gaat om onze aarde

Wij willen samen met allen die in deze tijd van snelle veranderingen opnieuw een weg voor zichzelf zullen moeten vinden, oplossingen vinden. Wie zwak is, kan rekenen op ons aller bijstand, binnen onze grenzen en elders op de wereld.
Mensenrechten: wij willen dat de fundamentele rechten van alle mensen gewaarborgd worden. De internationale afspraken voor de bescherming van de waardigheid, gelijkheid en vrijheid van al onze medemensen (met of zonder papieren) moeten onverminderd prioriteit hebben in de Europese politiek.


Steun ons. Help mee de campagnekosten te financieren voor de ‘ikkiesvooreerlijk.eu, Lijst 17, door als sympathisant mee te betalen op NL17ABNA0413865401 ten name van ikkiesvooreerlijk.eu te Den Haag. We hebben die steun hard nodig al is het maar om de reiskosten van onze vrijwilligers te dekken!

PS. Stuurt u dit bericht door aan uw familie, vrienden en bekenden? Dank.