Fryslân

Foar Fryslân hawwe wy in kandidaat.

Foar elke Frysk is der mar in stim mooglik: ikkiesvooreerlijk.eu, Sent Wierda Lijst 17 nr. 9 (@FryskeBeweging ; foar oansluting mei de EFA kinsto ek op my stimmen)

  • “Ek FRYSK sprekken bliuwe in Europa” — Foar Friezen is it wichtich dat har taal en kultuer beskerme wurdt. Yn Europa syn gâns minderheden dy mei itselde wrakseljen. Der is in list fan “de 24 offisjele talen fan Europa” en dêr falle soad fan de lytse talen bûten. Sels de talen dy in offisjele status hawwe yn eigen lân. Sa ek it Frysk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Voor inhoudelijke vragen of mediacontacten kunt u bellen met het secretariaat in Den Haag: 070-211 16 02.